Sancos historia

Sanco startades1984 av Conny Abrahamsson och Gunnar
Sandström. Inriktningen var då mot plåtbearbetning, som stansning, nibbling,
laserskärning, kantpressning, trumling och svetsning.


Schaumans Svets startade 1989 och var då ett rent svetsföretag med svetsning
av rostfria detaljer som specialitet.

Romek startade 1991 med skärande bearbetning som inriktning. De förfogade över
automatmaskiner för svarvning och fräsning.

Dessa tre företag kompletterade varandra. Efter några års samarbete under namnet
3-Mek fusionerades bolagen 1995 och behöll namnet Sanco AB.

Från 2010 är det grundarna Conny och Gunnar som äger Sanco.

Sanco skriver historia i den nyutgivna boken "Industribyggarna". Där berättar Conny
och Gunnar bl a om hur begreppet grannsamverkan har blivit ett vidare begrepp för
dem som företagare.