Ledning och ekonomi

Conny Abrahamsson

VD
Kvalitet, marknad

Patrick Hellström

Produktionschef

Sara Sellgren

Ekonomi, inköp

Produktionsplanering, Orderhantering

Beredning

Andreas Andersson

Gunnar Sandström

Örjan Sjölund

Jonny Karlsson