Ledning och ekonomi

Conny Abrahamsson

VD

Jonny Karlsson

Produktionschef

Sara Sellgren

Ekonomi, inköp

Kristina Lundin

Kvalitet och miljö

Produktionsplanering, Orderhantering

Beredning

Gunnar Sandström

Örjan Sjölund

Hans Diamant