Ledning och ekonomi

Conny Abrahamsson

VD

Jonny Karlsson

Produktionschef

Sara Sellgren

Ekonomi, inköp
Tel: 0660-29 90 54
sara@sancoab.se
föräldraledig

Kristina Lundin

Kvalité

Åsa Strömberg

Ekonomi

Produktionsplanering, Orderhantering

Beredning

Gunnar Sandström

Örjan Sjölund

Hans Diamant