Ledning och ekonomi

Jonny Karlsson

VD

Sara Sellgren

Ekonomi, inköp

Kristina Lundin

Kvalitet och miljö

Produktionsplanering, Orderhantering

Beredning